Sorumluluk Reddi

Yimaksan önceden haber vermeksizin mevzu bahis web sitesinde yer alan bilgi ve belgeleri değiştirmek, silmek, ya da geçici veya kalıcı olarak yayınını durdurma hakkına sahiptir.
www.yimaksan.com.tr web sitesinde yer verilen bilgi haber ve yorumlar genel bilgiler içermektedir.Bunların kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan/dolaylı maddi/manevi menfi/müsbet olası zarar ve masraflardan dolayı Yimaksan'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Yimaksan'a işbu bilgi haber ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

www.yimaksan.com.tr web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekte, İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden www.yimaksan.com.tr web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Yimaksan 'ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Yimaksan’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Yimaksan tarafından beyan ve işbu Yimaksan Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.